บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาน เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ติดถนนเพชรเกษม หลัก กม. 29 เขตปริมณ ใกล้กรุงเทพฯ อยู่ในแหล่งชุมชนเมือง เดินทางสะดวก รถเมล์ผ่านหลายสาย สภาพแวดล้อมโดยรอบดี มีลูกจ้างกว่า 600 คน มีความมั่นคงสูง
สวัสดิการ
  • 1. โบนัสประจำปี
  • 2. เบี้ยขยัน
  • 3. ปรับขั้นจ้างประจำปี
  • 4. เงินชดเชยเกษียณอายุ
  • 5. กองทุนกู้ยืมเงิน
  • 6. ที่พักฟรี
  • 7. อาหารกลางวันฟรี
  • 8. หลักประกันสุขภาพตาม พรบ.กองทุนประกันสังคม
  • 9. หลักประกันสุขภาพตาม พรบ.กองทุนเงินทดแทน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
33/8 , 33/11 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
เว็บไซต์: www.luckystarweaving.com
ใช้งานแผนที่