Phuket Express & Logistics Co.,Ltd.
ตัวแทน ส่งออก-นำเข้า เอกสารและพัสดุทางอากาศ ในชื่อ DHL DHL Authorized Agent
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - เบี้ยขยัน - โบนัส - วันหยุดประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Phuket Express & Logistics Co.,Ltd.
18/7 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ใช้งานแผนที่