JobThai
บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ชาร์ป” เกิดจากการร่วมทุนทางธุรกิจ 3 ฝ่าย ระหว่าง ชาร์ป คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น 50% บริษัท ห้างเทพนคร พาณิชย์ จำกัด และ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ถือหุ้นบริษัทละ 25% โดยรวมกลุ่มสินค้าภาพและเสียง กลุ่มสินค้าเครื่องใช้สำนักงาน กลุ่มเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น และกลุ่มระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งเดิม ชาร์ป เทพนคร เป็นตัวแทนจำหน่าย เข้ากับหมวดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านบางส่วน คือ ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์, เตาไมโครเวฟ และเตาอบไอน้ำพลังสูง Healsio ซึ่งเดิม ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า เป็นตัวแทนจำหน่าย เข้าด้วยกัน การร่วมทุนทางธุรกิจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนธุรกิจและแผนการตลาดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก ส่งผลให้แบรนด์แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขยายอาณาจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ปในประเทศไทย และภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงการสนับสนุนจาก ชาร์ป คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และบริษัทผู้ผลิตและประกอบสินค้าให้กับชาร์ป ไทย อีก 2 บริษัท คือ บริษัท ชาร์ป แอ็พพลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอร์ริ่ง ประเทศไทย จำกัด ทำให้มั่นใจได้ว่าชาร์ปสามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ด้วยการผลิตสินค้าโดยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นเฉพาะ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากสินค้าได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสปีละ 2 ครั้ง - ประกันสุขภาพกลุ่ม - คอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่งผู้แทนขาย) - ค่าเสื่อมรถยนต์ (เฉพาะตำแหน่งผู้แทนขาย) - ค่าทางด่วน (เฉพาะตำแหน่งผู้แทนขาย) - บัตรเครดิตน้ำมัน (เฉพาะตำแหน่งผู้แทนขาย) - ค่าโทรศัพท์ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวต่างประเทศ - ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้นที่ 19-20 ซอยพัฒนสิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: https://th.sharp/node/2
วิธีการเดินทาง
1.เดินทาง BTS ลงสถานีช่องนนทรี 2.แล้วต่อ BRT ลงป้ายเทคนิคกรุงเทพ 2.เดินทางรถประจำทาง สาย 77