ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Ranhill Water Technologies (Thai) Ltd.
อาคารวังเด็ก, ถ.ศรีนครินทร์
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.ranhill.com.my