บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นเวลากว่า 30 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความกระตือรือร้น ขยัน รักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
ตามตกลง
ติดต่อ
บริษัท สันต์ไทย จำกัด
40/1 หมู่ 3 ซอย ทรัพย์มหาโชค ถนนพระราม 2
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://www.shunthai.com
ใช้งานแผนที่