บริษัทฯ เป็นบริษัทร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ต้องการผู้ร่วมงานเพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมดังนี้
We are specialized in lubricants and chemicals for industrial products under VADEN , AQUA and BARALDI brand . And now we are looking for qualified candidates to develop and expand the business to demonstrate our technologies to industrial customers.
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี 2-5 เดือน ขึ้นกับผลประกอบการและผลงานส่วนตัว
  • - บริษัทมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิตกลุ่ม นอกเหนือจากประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียม ลูบริแคนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด( Premium Lubricant International Co., Ltd.)
1268 ซอยอนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02-426-3200, 02-426-5204
แฟกซ์: 02-426-5268
เว็บไซต์: www.satooil.co.jp
ใช้งานแผนที่