บริษัทฯ เป็นบริษัทร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ต้องการผู้ร่วมงานเพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมดังนี้ We are specialized in lubricants and chemicals for industrial products under VADEN , AQUA and BARALDI brand . And now we are looking for qualified candidates to develop and expand the business to demonstrate our technologies to industrial customers.
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี 2-5 เดือน ขึ้นกับผลประกอบการและผลงานส่วนตัว - บริษัทมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิตกลุ่ม นอกเหนือจากประกันสังคม
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียม ลูบริแคนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด( Premium Lubricant International Co., Ltd.)
1268 ซอยอนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: http://www.satooil.co.jp
ใช้งานแผนที่