บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (GUSCO) เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบสาธารณูปโภคแก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเป็นผู้บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยภายในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการแบบครบวงจรในเรื่องของน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่ออุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและชุมชนในประเทศไทย บริษัทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานมาร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้ เพื่อรองรับการขยายงานและเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป
2 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
พนักงานธุรการการเงิน
pinlocation
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2.
11 ต.ค. 62
วิศวกรบำรุงรักษา
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
ติดต่อ
540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-658-6299 ต่อ 31
แฟกซ์: 02-658-6293
เว็บไซต์: www.gusco.co.th
วิธีการเดินทาง
หากเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีชิดลม ทางออกที่ 4