โรงพยาบาลไทยจักษุ (พระราม 3)
โรงพยาบาลไทยจักษุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลไทยจักษุ (พระราม 3)
168 ถ.เจริญราษฏร์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่