สวัสดิการ
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่ากะ
  • - เงินช่วยเหลือพิเศษ
  • - เบี้ยขยัน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - รถรับ-ส่งพนักงาน
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
ติดต่อ
Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd.
95 หมู่ 3
ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 035-746-655-7
แฟกซ์: 035-746-665
เว็บไซต์: www.toyo-seikan.co.jp/e/
ใช้งานแผนที่