บริษัท นิฮองพรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน IATF16949และ ISO 14001 มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯและเพื่อรองรับกำลังการผลิตต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องการบุคคลากรดังนี้
สวัสดิการ
- ทดลองงาน 3 เดือน - แจกยูนิฟอร์มประจำปีละ 3 ตัว เสื้อช๊อป/เสื้อโปโล 3 ตัว - ค่ากางเกงปีละ 500 บาท - แจกรองเท้า Safety,หมวก,ผ้ากันเปื้อน - ปรับเงินเดือนประจำปี - เบี้ยขยัน เดือนละ 1000 บาท (หลังผ่านทดลองงาน) - ค่าอาหารวันละ 30 บาทและค่าอาหารโอทีวันละ 25 บาท - ค่าเดินทางขึ้นอยู่ระยะทางที่พำนักอาศัย 35-75บาท และค่าเดินทางโอที 5 บาท - ค่ากะ คืนละ 80 บาท - เงินพิเศษรายปี และ เงินอยู่นาน(ตามอายุปีทำงาน) - เงินไตรมาส - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือพิเศษ(กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)10,000 บาท - เบิกค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาทต่อปี สิทธิสำหรับบุคคลในครอบครัว(เมื่อผ่านทดลองงาน) - ค่ารักษาพยาบาล+ค่าทันตกรรม(ตัวพนักงาน)ปีละ 5,000 บาท - ให้กู้ยืมเงินบริษัทฯ(เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด) - จำนวนวันพักร้อนสูงสุด 15 วัน(ตามอายุงาน)ใช้ไม่หมดคืนเป็นเงินให้วันละ 200 บาท - โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัทฯ) - ตรวจสุขภาพประจำปี - ให้ของขวัญปีใหม่ และ ของขวัญวันเกิด **ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิฮองพรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
88/1 หมู่ที่ 5 ชั้น2 ห้องเลขที่201 หมู่5
ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
ใช้งานแผนที่