บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2517 ที่จังหวัดนครปฐม เดิมชื่อ บจก.น้ำตาลนครปฐม และในปี พ.ศ.2531 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงงาน มายัง จังหวัดกำแพงเพชร จนถึงปัจจุบัน บจก.ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น ผลิตไฟฟ้าชีวมวล บริษัทฯ มีความมั่นคง มีนโยบายที่จะพัฒนาเป็น บริษัท "มหาชน" ภายใน 1-2 ปี ต้องการรับสมัครพนักงาน ที่มีความสามารถ เพื่อเข้ามาร่วมงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ทำงาน 5 วัน (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.) - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี และโบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถ.พหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่