บริษัท นิโตโม จำกัด
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภทงานโลหะขึ้นรูปและงานเชื่อม วันทำงาน วันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 ต้องการบุคคลากรที่มีความตั้งใจเข้าร่วมทำงานเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ มาตรฐานโลก
สวัสดิการ
ค่าอาหาร วันละ 30 บาท ค่ากะ วันละ 40 บาท เบี้ยขยัน 300,500,700 ชุดยูนิฟอร์มบริษัท ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน **โบนัสประจำปี หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในแต่ละปี ไม่มีรถรับ-ส่งพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิโตโม จำกัด
77/7 หมู่ 3
ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
ใช้งานแผนที่