เกี่ยวกับอุตสาหกรรม เครื่องจักรครบวงจร ติดตั้ง ซ่อมบำรุง นำเข้า-ส่งออก
สวัสดิการ
Bonus, O.T., Allowance และอื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PAHM Process-Automation Co., Ltd.
95/45 ซ.เคหะร่มเกล้า 78
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240