บริษัท กันตังซีฟู้ด จำกัด
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในเครือ KT.GROUP ดำเนินกิจการด้านผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องตราทองคำ น้ำแข็งมากว่า 30 ปีต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถมาเป็นทีมบริหารของบริษัท ในตำแหน่ง...
สวัสดิการ
บริษัท มีสวัสดิการบ้านพัก และอัตราค่าตอบแทนสูง ตามความสามารถ\t\t\t\t\t\t
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กันตังซีฟู้ด จำกัด
59 ถ.กิตติคุณ
ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110