บริษัท กริซลี่ จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้าเป็นผู้ผลิตและการเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิด , แร่หรือปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงมีธุรกิจด้านการก่อสร้างคือการรับสร้างบ้านและอาคารทั่วไป
สวัสดิการ
มีประกันสังคมและอื่นๆตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานสากลพร้อมโบนัสประจำปีและคอมมิสชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กริซลี่ จำกัด
119 พหลโยธิน34 ถนนพหลโยธิน 10900
เว็บไซต์: www.grizzly.co.th
ใช้งานแผนที่