บริษัทฯ ในกลุ่มบริษัท UHM GROUP เราเป็นผู้ผลิตท่อน้ำดื่มและอุปกรณ์ สำหรับระบบสาธารณูปโภค อย่างครบวงจรโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100 % เรากำลังขยายการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มาร่วมงานกับเรา ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2008
สวัสดิการ
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์, วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ - โบนัสประจำปี - อาหารกลางวันฟรี - เบี้ยขยันรายเดือน 300 , 400, 500 บาท - ค่ากะบ่าย 20, กะดึก 50 บาท - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส,งานบวช,คลอดบุตร - เงินช่วยเหลือกรณีบิดา,มารดา,บุตร,คู่สมรสเสียชีวิต - ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5-10% - ฟรีชุดยูนิฟร์อม 2 ชุด/ปี - หอพักพนักงานฟรี - ค่าล่วงเวลา - ค่าเบี้ยเลี้ยง(กรณีออกไปทำงานนอกสถานที่) - จัดนำเที่ยวพนักงานฟรี - งานเลี้ยงปีใหม่ - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PB Pipe (Thailand) Co., Ltd.
88/2 หมู่ 9
ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เว็บไซต์: www.uhm.co.th
วิธีการเดินทาง
-จากคลองรั้งมาถึงบริษัท กิโลเมตรที่ 80 บริษัทอยู่ขวามือ -จากกบินทร์บุรีมาถึงบริษัท กิโลเมตรที่ 152 บริษัท อยู่ซ้ายมือ
ใช้งานแผนที่