บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการ การผลิตเครื่องปรุงรส ของคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “เด็กสมบูรณ์, ไอ-เชฟ และ แม็กชัพ “ โดยถือกำเนิดและก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันกว่า 70 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถ การแข่งขันทางการค้าในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและในเวทีต่างประเทศทั่วโลก มาเป็นลำดับ
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา”
สวัสดิการ
 • 1.ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง
 • 2.โบนัสประจำปี
 • 3.โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus)
 • 4.การทบทวนและปรับค่าจ้างประจำปี
 • 5.นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
 • 6.ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • 7.ประกันอุบัติเหตุ
 • 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9.กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
 • 10.รางวัลอายุงาน
 • 11.รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
 • 12.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • 13.เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ
 • 14.แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน
 • ** บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 **
26 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ช่องทางขายออนไลน์
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
2. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การตลาด (Officer - Marketing)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
3.
23 ต.ค. 62
วิศวะ /ช่างประจำอาคาร (ประจำสำนักงานใหญ่)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
23 ต.ค. 62
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
5.
23 ต.ค. 62
Officer - Analysis
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6.
23 ต.ค. 62
Officer - Accounting AP/GL (ประจำสำนักงานใหญ่)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
7.
23 ต.ค. 62
Sales Supervisor Operation
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
15,000 ขึ้นไป หรือพิจารณาจากประสบการณ์
8.
23 ต.ค. 62
Officer - Stock Accounting
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
15,000 ขึ้นไป หรือพิจารณาจากประสบการณ์
9.
23 ต.ค. 62
Business Development-Officer
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
10. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
พนักงานขับรถส่งสินค้า
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ประจำสมุทรสาคร)
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ไม่ระบุ
12. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
Distributor Sales Manager (ภาคเหนือ)
pinlocation
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
13. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD)โรงงานสมุทรสาคร
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน
14. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
Officer - Accounting Receivable (ประจำสำนักงานใหญ่)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
15. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
Supervisor - Trade Channel
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
หัวหน้างานผลิต (Production Supervisor) โรงงานสมุทรสาคร
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
18,000-25,000 บาท
17. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
Officer - Graphic Design (สำนักงานใหญ่)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
15,000 ขึ้นไป
18.
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
19. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
Manager - Key Account (Modern Trade)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
20. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) โรงงานสมุทรสาคร
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
40,000 บาทขึ้นไป
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
767 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.วัดไผ่เงิน
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 038-650-224 (โรงงานระยอง), 034-822-201-3 หรือ 083-989-0951 (โรงงานมหาชัย) , 02-674-7990 ต่อ 913 (สำนักงานใหญ่), 091-119-9095 ,
แฟกซ์: 02-674-8530
เว็บไซต์: www.deksomboon.com
วิธีการเดินทาง
BTS ลงสถานีสุรศักดิ์ ต่อวินมอไซด์
ใช้งานแผนที่