บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ดคอนเทนเนอร์ จำกัด
บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด ( asa.group ) ผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกรายใหญ่แบบครบวงจร ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
ปรับค่าจ้างประจำปี โบนัส ชุดฟอร์ม การจัดงานเลี้ยงประจำปี กระเช้าเยื่ยม วันหยุดเพิ่มกรพิเศษ( พักร้อน ตามอายุงาน กิจพิเศษ ) และอื่นตามกฎหมาย
ติดต่อ
บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ดคอนเทนเนอร์ จำกัด
99/1 ถนนพระราม 2 หมู่ 5
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000