JobThai
บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด ( asa.group ) ผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกรายใหญ่แบบครบวงจร ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
- ปรับค่าจ้างประจำปี - โบนัส - ชุดฟอร์ม - การจัดงานเลี้ยงประจำปี - กระเช้าเยื่ยม - วันหยุดเพิ่มกรพิเศษ( พักร้อน ตามอายุงาน กิจพิเศษ ) - และอื่นตามกฎหมาย
ติดต่อ
บริษัท เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
99/1 หมู่ 5 ถนนพระราม 2
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000