ผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีน
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - โบนัส - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
888 อาคารไอทาวเวอร์ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.energyabsolute.co.th
ใช้งานแผนที่