• ซ่อมแซมครื่องจักรกล ประเภท CNC ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ลักษณะงาน เป็นการติดตามซ่อมบำรุง เครื่ิองจักรให้พร้อมทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด
 • สวัสดิการ
  ตามตกลง
  ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  ROT SERVICE CO., LTD.
  19/161 ม.4
  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  ใช้งานแผนที่