บริษัท พิมพ์พิจิตร จำกัด
ประกอบธุรกิจการพิมพ์ออฟเซตครบวงจร (In-House) เช่น งานพิมพ์หนังสือ, งานพิมพ์คู่มือต่างๆ, แผ่นพับ, งานกล่อง Packaging และอื่นๆ ได้รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, GMP
สวัสดิการ
- สิทธิตามประกันสังคม - เงินปรับประจำปี - เงินช่วยพิธีมงคลสมรส - เงินช่วยมรณกรรม - ยูนิฟอร์ม - เงินโบนัส - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิมพ์พิจิตร จำกัด
เลขที่ 88/88 หมู่ 2
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
เว็บไซต์: http://www.phimpijit.com
ใช้งานแผนที่