ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกภายใต้ชื่อ "แม็คโคร" จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค แบบครบวงจร ให้กับลูกค้าในราคาขายส่ง ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกกว่า 3.0 ล้านราย และมีสาขามากกว่า 133 สาขา
"แม็คโคร" เป็นบริษัทที่มั่นคง เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลากว่า 30 ปี และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถและต้องการพัฒนาตนเองเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โปรดดูตำแหน่งที่คุณสนใจและสมัครเข้ามาเพื่อร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
  • สวัสดิการสำหรับพนักงาน (เฉพาะพนักงานประจำ)
  • - Bonus สิ้นปี. และ special Bonus เดือน เม.ย. (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ )
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - วันลาพักร้อน
  • - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
  • - ประกันชีวิต
  • - สวัสดิการสำหรับพนักงานกรณีซื้อที่อยู่อาศัยกัับทางธนาคารที่เป็นคู่สัญญา
  • - อื่นๆ
74 ตำแหน่ง
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1468 อาคารธาราพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 44
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.siammakro.co.th
ใช้งานแผนที่