บริษัทก่อตั้งเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2532 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นงานก่อสร้างด้านโยธา ซึ่งเป็นงานเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค อาทิเช่น การก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการจังหวัด ก่อสร้างอาคารที่พัก อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมงานประกอบอาคาร
บริษัทกำลังขยายงาน และมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคมและประกันอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าล่วงเวลา, Site Bonus
5 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
พนักงานเขียนแบบ (Draftman/Shop Drawing)
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามความเหมาะสม และตกลงกัน
2. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineers )
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามประสบการณ์และตกลงกัน
3. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบ
pinlocation
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
salary icon
ตามประสบการณ์และตกลงกัน
4. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
ผู้จัดการโครงการ ( Projiect Engineers )
pinlocation
หลายจังหวัด
salary icon
ตามประสบการณ์และตกลงกัน
5. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
พนักงานบัญชี
pinlocation
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
salary icon
ตามประสบการณ์และตกลงกัน
ติดต่อ
47/47 ม.9 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์: 02-923-2239 ต่อ 504
แฟกซ์: 02-923-2239
เว็บไซต์: www.thearchitects.co.th
ใช้งานแผนที่