โรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อส่งออก ต้องการพนักงานหลายตำแหน่ง
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
REC.
106 หมู่ 7 ถนนราษฎรบำรุง
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: www.riceengineer.com
ใช้งานแผนที่