โรงเรียนเทพกาญจนา
โรงเรียนเอกชนสายสามัญ เปิดทำการสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สวัสดิการ
  • ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนเทพกาญจนา
5/22 ถ.อิสรภาพ
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700