Betagro Food Co., Ltd.
ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง อาหารสด และอาหารแช่แข็ง (เนื้อหมู, เนื้อไก่) ร้านอาหาร-ภัตตาคาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น (เลือกสถานที่ทำงานใกล้บ้าน)
สวัสดิการ
  • - ค่าเบี้ยขยัน
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ประกันสังคม
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - โบนัส (ขึ้นกับผลประกอบการ)
  • - ปรับเงินประจำปี
  • - กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Betagro Food Co., Ltd.
323 อาคารเบทาโกรทาว์เวอร์ (นอร์ธปาร์ค) ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.betagro.com