บริษัท กฎหมายเทพพร จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นบริษัทที่รับว่าจ้างให้ดำเนินฟ้องคดีให้กับรัฐบาล , รัฐวิสาหกิจ , บริษัทเอกชนทั่วไป
สวัสดิการ
-เงินเดือน -โบนัส -ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กฎหมายเทพพร จำกัด
เลขที่ 18/301 หมู่ 11 ซ. 36 ถ.นวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่