Bangkok Lighting Import Export Co., Ltd.
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย โคมไฟหลากหลายชนิด ในยี่ห้อ BELLE และมีโรงงานผลิตโคมฟลูออเรสเซนต์เป็นของบริษัทฯเอง อีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของอุปกรณ์แสงสว่างยี่ห้อชั้นนำจากต่างประเทศ เช่น บัลลาสต์ฟลูออเรสเซนต์ บัลลาสต์สำหรับหลอด HID อิกไนเตอร์ ยี่ห้อ BAG electronics จากเยอรมันนี ขั้วหลอด BJB จากเยอรมัน Driver สำหรับหลอด LED ยี่ห้อ HEP บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและเติบโดอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านแสงสว่างได้แบบครบวงจร บริษัทฯ กำลังมองหาบุคคลากร มาขยายงานในส่วนงานโครงการ เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bangkok Lighting Import Export Co., Ltd.
68/1 ถ.พิชัย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ใช้งานแผนที่