บริษัท นูตริเคมส์ จำกัด
บริษัท นูตริเคมส์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ผลิตเวชภัณฑ์ยาและได้รับมาตรฐาน GMP
สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • สัมมนานอกสถานที่
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท นูตริเคมส์ จำกัด
  101/31 หมู่20 เขตอุตสาหกรรมนวนคร
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  ใช้งานแผนที่