บริษัท นูตริเคมส์ จำกัด
บริษัท นูตริเคมส์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ผลิตเวชภัณฑ์ยาและได้รับมาตรฐาน GMP
สวัสดิการ
  • ค่าครองชีพ
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าใบประกอบวิชาชีพ
  • โบนัสประจำปี
  • งานเลี้ยงประจำปี
  • สัมมนานอกสถานที่
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นูตริเคมส์ จำกัด
101/31 หมู่20 เขตอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่