บริษัท ไทยวอน จำกัด
ดำเนินกิจการประเภทผลิตชิ้นส่วนพลาสติกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร - ค่ากะ - ค่าทักษะ (เฉพาะบางตำแหน่ง) - โบนัสปีใหม่ & โบนัสสงกรานต์ - เบี้ยขยัน - ชุดฟอร์ม - การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน - เงินช่วยเหลืองานศพ (บิดา,มารดา,สามี,ภรรยา,บุตร) - ค่าตำแหน่ง (เฉพาะบางตำแหน่ง) *** หมายเหตุ ทุกตำแหน่งสามารถเดินทางมาทำงานเองได้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยวอน จำกัด
532/7 Moo 1
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ใช้งานแผนที่