บริษัท อีซี่ทริปดอทคอม จำกัด ดำเนินการด้านธุรกิจท่องเที่ยว
ให้บริการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งแบบ Inbound , Outbound และ Domestic
ต้องการบุคลากรที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง
และไม่รับบุคลากรประเภทกบในกะลา, น้ำเต็มแก้ว
สวัสดิการ
  • คอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท EZyTrip.com จำกัด
580 ม.เสนาวิลล่า 84 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.ezytrip.com
ใช้งานแผนที่