บริษัท ฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดำเนินการธุรกิจส่งออกของเด็กเล่น ประเภทมายากล ใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินธุรกิจส่งออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะยุโรป บริษัท ฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 220 คน ผู้บริหารของเราเป็นชาวต่างชาติ ได้รับการรับรองมาตราฐาน จาก ICTI , C-TPAT , และมาตราฐานอุตสาหกรรมไทย
โนยาบายของบริษัท ฯ เราจะพัฒนาศักยาภาพของพนักงานไปพรัอมๆกับการพัฒนาบริษัท ฯ
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคมบริษัท ฯ ออกให้
  • 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัท ฯ ออกให้
  • 3. โบนัสแบบถั่วเฉลื่ย
  • 4. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
  • 5. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา บุตร เสียชีวิต
  • 6. มีงานเลี้ยงฉลองปีใหม่
  • 7. มีเสื้อพนักงานให้ปีละ 2 ชุด
  • 8. มีการปรับเงินเดือนตามผลงานทุกปี
  • 9. มีประกันสุขภาพ และประกันชีวิตให้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Hanky Panky Toy Thailand Ltd.
30 หมู่ 3
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เว็บไซต์: www.hankypanky-toys.com
วิธีการเดินทาง
  • เดินทางด้วยตนเอง บริษัท ฯ ไม่มีรถรับส่ง
ใช้งานแผนที่