บริษัท สยาม โอกาโมโต จำกัด
เป็นผู้ผลิตถุงมือทางการแพทย์ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีความมั่นคงสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , ISO 13485 : 2016
สวัสดิการ
1.ยูนิฟอร์ม 2.รถรับ-ส่ง 3.เบี้ยขยัน 4.ค่ากะ 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.โบนัสประจำปี 7.ค่ารักษาพยาบาล 8.ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ 9.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บุคคลในครอบครัว 10. จัดนำเที่ยวประจำปี 11. งานเลี้ยงปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยาม โอกาโมโต จำกัด
108 หมู่ 18 โครงการ 3 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120
ใช้งานแผนที่