บริษัท สยาม โอกาโมโต จำกัด
เป็นผู้ผลิตถุงมือทางการแพทย์ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีความมั่นคงสูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , ISO 13485 : 2016
สวัสดิการ
 • 1.ยูนิฟอร์ม
 • 2.รถรับ-ส่ง
 • 3.เบี้ยขยัน
 • 4.ค่ากะ
 • 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 6.โบนัสประจำปี
 • 7.ค่ารักษาพยาบาล
 • 8.ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
 • 9.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บุคคลในครอบครัว
 • 10. จัดนำเที่ยวประจำปี
 • 11. งานเลี้ยงปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยาม โอกาโมโต จำกัด
108 หมู่ 18 โครงการ 3 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120
ใช้งานแผนที่