บริษัท เอส. บี. อาร์. ซี. จำกัด
บริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษา บริหารโครงการ บริหารงานก่อสร้าง ออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง , วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร สำรวจปริมาณงานและราคา และตรวจสอบอาคาร
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -Outing (ตามผลประกอบการ)
  • -ปรับขึ้นค่าแรง โบนัส (ตามผลประกอบการ)
  • -ที่พักกรณีไปปฏิบัตงานต่างจังหวัด
  • -เบี้ยเลี้ยง ต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส. บี. อาร์. ซี. จำกัด
806/19 ถ.พหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: sbrc.co.th
ใช้งานแผนที่