บริษัท เซิร์ฟริช จำกัด
เราคือผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะเว็บไซต์ภาครัฐ ที่ให้บริการเว็บลูก หรือเว็บแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนเว็บไซต์ภาคเอกชนที่มุ่งเน้นเว็บลูกภายใต้เว็บหลักจำนวนมากๆ เช่น เว็บของสาขา หรือตัวแทนจัดจำหน่าย
มากกว่าคำว่าเว็บไซต์ ServeRich.com ให้บริการแบบ One Stop Service เราสามารถให้บริการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การจดชื่อเว็บไซต์ เช่าพื้นที่เว็บไซต์ ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบโปรแกรม สื่อมัลติมีเดีย การตลาดออนไลน์ ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ธุรกิจเครือจ่ายหรือธุรกิจขายตรง เพื่อสร้างความสำเร็จจากผลลัพท์ และเราให้ความสำคัญกับคุณภาพงานเป็นสำคัญ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • Bonus
  • เลือกวันหยุดเองได้
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซิร์ฟริช จำกัด
สำนักงานใหญ่ 2/61 JSP CITY ถนนรังสิตนครนายก
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: www.serverich.com
วิธีการเดินทาง
  • จากฟิวเจอร์เพียง 5 นาทีถึง
  • - ติดตลาดน้ำรังสิต
  • - รถโดยสาร รถสองแถว รถตู้ จากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
ใช้งานแผนที่