ให้บริการด้านการฝึกอบรม ด้านพลังงาน ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยเลี้ยง
  • ค่าล่วงเวลา
  • โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด
1/233 หมู่ที่ 9
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.netenergy-tech.com
ใช้งานแผนที่