บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 39 ปี เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสัดส่วนการส่งออกกว่า 90% ได้รับการรับรองระบบ ISO9001, ISO14001, OH&SAS/TIS18001, มรท.8001, GMP, HALAL, KOSHER ฯลฯ มีบริษัทในเครือ (ในบริเวณเดียวกัน) คือ
1- T-Fibre Innovation Co.,Ltd. (ผลิตเส้นใยจากกากมันฯ)
2- Sanguan Wongse Starch Co.,Ltd.
3- Sanguan Wongse Energy Co.,Ltd. (ผลิตกระแสไฟฟ้า)
4- บริษัท สงวนวงษ์โค้ตติ้ง จำกัด
5-โคราชไบโอเอ็นเนอร์ยี่ (ผลิตพลังงาน Bio gas )
กำลังต้องการรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้ามาร่วมงาน ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • 1. คูปองอาหาร 150 บาท/เดือน
 • 2. ค่าครองชีพ 150 บาท/เดือน
 • 3. โบนัสประจำปี+เงินปรับขึ้นประจำปี
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. บ้านพักราคาถูก และรถรับส่ง พนักงาน
 • 6. ชุดฟอร์มแรกเข้า ชุดฟอร์มแจกประจำปี และอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานตามความเสี่ยงของหน้างาน
 • 7. สวัสดิการขายสินค้าราคาถูก เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • 8. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งานศพ
 • 9. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • 10.ประกันสังคม+กองทุนทดแทน
 • 11.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 12.ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
 • 13.ห้องพยาบาลจัดให้มีพยาบาลดูแลทุกวัน
 • 14.รางวัลการทำงานเมื่อทำงานครบ 10 ปี,20 ปี,30 ปี
 • 15.ของขวัญสำหรับบุตรพนักงานแรกเกิด
 • 16.งานเลี้ยง และกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาสี วันปีใหม่ เป็นต้น
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
120 หมู่ 4 ถ.ราชสีมา-โชคชัย
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์: www.swi.co.th