บริษัท อินโนวา โมด จำกัด
บริษัท อินโนวา โมด จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือบริษัทของฝรั่งเศล ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก ของยี่ห้อชั้นนำ โดยเน้นชุดชั้นใน และชุดชั้นนอกสตรี ต้องการรับสมัครบุคคลากร เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน / โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินโนวา โมด จำกัด
505 หมู่ 1
ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120