JobThai
รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ค่าครองชีพ - ค่าอาหาร - ชุดพนักงาน - จัดนำเที่ยว - เลี้ยงปีใหม่ - กองทุนสำรอง - ประกันอุบัติเหตุ - ค่ารถ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ที เค เอ จำกัด
445 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.tka.co.th