รับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
สวัสดิการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่าอาหาร
  • - ชุดพนักงาน
  • - จัดนำเที่ยว
  • - เลี้ยงปีใหม่
  • - กองทุนสำรอง
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ค่ารถ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที เค เอ จำกัด
445 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.tka.co.th