C.shoes Co., Ltd.
นําเข้าจัดจําหน่าย รองเท้า ที่เป็นแฟชั่นนำสมัยจากต่างประเทศ มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
C.shoes Co., Ltd.
98/9 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 39
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160