นําเข้าจัดจําหน่าย รองเท้า ที่เป็นแฟชั่นนำสมัยจากต่างประเทศ มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท
Benefits
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
  • Contacts
    C.shoes Co., Ltd.
    98/9 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 39
    แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160