JobThai
NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
ดำเนินธุรกิจในการสรรหาพนักงาน ให้แก่บริษัทต่าง ๆ จ้างเหมาแรงงาน รวมถึงการให้ความรู้ และพัฒนาองค์กรในรูปแบบการจัดกิจกรรม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - โบนัส - เบี้ยขยัน - ค่าคอมมิสชัน - ท่องเที่ยวประจำปี - เงินช่วยค่าครองชีพ อื่น ๆ
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
เลขที่ 71 อาคารจีพีเฮ้าส์ ถนนทรัพย์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500