ดำเนินธุรกิจในการสรรหาพนักงาน ให้แก่บริษัทต่าง ๆ จ้างเหมาแรงงาน รวมถึงการให้ความรู้ และพัฒนาองค์กรในรูปแบบการจัดกิจกรรม
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - โบนัส
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าคอมมิสชัน
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - เงินช่วยค่าครองชีพ อื่น ๆ
10 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
Production Engineer Supervisor
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ระยอง
salary icon
35,000 Baht
2.
18 ต.ค. 62
Japanese Interpreter / Japanese Translator
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
salary icon
45,000 Bath
3.
18 ต.ค. 62
Sale Engineer
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ระยอง
salary icon
40,000 Bath
4.
18 ต.ค. 62
Japanese Interpreter / Japanese Translator
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ระยอง
salary icon
45,000 Baht
5. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
Japanese Interpreter
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จ.ระยอง
salary icon
50,000 Bath
6. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
QC/ QA Engineer Supervisor
pinlocation
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
35,000 Baht
7.
18 ต.ค. 62
Japanese Interpreter
pinlocation
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
50,000 บาท
8.
18 ต.ค. 62
HRD Staff / Training Staff ( new company )
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จ.ระยอง
salary icon
30,000 Bath
9.
18 ต.ค. 62
Japanese Interpreter / Translator ( 1 year Contract )
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จ.ระยอง
salary icon
60,000 - 75,000 Baht
10. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
Sale & Marketing ( Japanese Speaking )
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
salary icon
40,000 Baht
ติดต่อ
เลขที่ 71 อาคารจีพีเฮ้าส์ ถนนทรัพย์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-637-1271
แฟกซ์: 02-637-1272