บริษัท เฮอริเทจ สยาม-เอเชีย อินเตอร์ จำกัด
ธุรกิจ ส่งออก นำเข้า ระหว่างประเทศ แพ็คกิ้ง ขายในประเทศ และงานล่าม
สวัสดิการ
เงินเดือนตามความสามารถ วันหยุดตามกรมแรงงาน ประกันสังคม โบนัส ส่งอบรมภาษาต่างประเทศ และ เดินทางต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เฮอริเทจ สยาม-เอเชีย อินเตอร์ จำกัด
40/7 ซอยจิตต์วิสุทธิ์ 1 ถนนบางกรวย -ไทรน้อย 11000