ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ประเภทอาหารแช่แข็ง(ไก่) เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ฟาร์มไก่พ่อ แม่พันธุ์ โรงฟัก ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
โรงงานชำแหละเนื้อไก่ และโรงงานแปรรูปอาหารแช่แข็ง มีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และยุโรป เปิดดำเนินกิจการ ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2540 โดยร่วมทุนกับญี่ปุ่น เมื่อ 18 ธันวาคม 2560
ปัจจุบัน มีพนักงานรายวัน ประมาณ 3,000 คน พนักงานรายเดือน 500 คน มีบริษัทในกลุ่มรวม 3 บริษัท (บริษัทฯ ตั้งอยู่ถนนสายทุ่งเหียง-เนินหลังเต่า ติดถนนใหญ่)
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เงินฌาปณกิจ
  • - สวัสดิการประกลุ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - บ้านพักพนักงาน
  • - ชุดนิฟอร์ม
  • -วันหยุดประจำปี
  • -ปรับประจำปี
ติดต่อ
บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
59 หมู่ 5
ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เว็บไซต์: www.panuspoultry.co.th
ใช้งานแผนที่