บริษัท ส่งเสริมทรานเซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการเรือเฟอรี่สำหรับบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และรถทุกชนิด เพื่อข้ามฟากระหว่างเกาะลันตา นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือที่ประกอบกิจการด้านโรงแรม รีสอร์ท
สวัสดิการ
  • สำนักงานกรุงเทพ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ OPD และ IPD
  • 3. โบนัสประจำปี
  • 4. อื่นๆ ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ส่งเสริมทรานเซอร์วิส จำกัด
สำนักงานกรุงเทพ: เลขที่ 299/154 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ใช้งานแผนที่