บริษัท ส่งเสริมทรานเซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการเรือเฟอรี่สำหรับบริการประชาชน นักท่องเที่ยว และรถทุกชนิด เพื่อข้ามฟากระหว่างเกาะลันตา นอกจากนี้ยังมีบริษัทในเครือที่ประกอบกิจการด้านโรงแรม รีสอร์ท
สวัสดิการ
สำนักงานกรุงเทพ 1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ OPD และ IPD 3. โบนัสประจำปี 4. อื่นๆ ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ส่งเสริมทรานเซอร์วิส จำกัด
สำนักงานกรุงเทพ: เลขที่ 299/154 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ใช้งานแผนที่