บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชน ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ (Laboratory) ทางด้านคุณภาพอาหาร คุณภาพสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
Chemlab Services (Thailand) Ltd. Or CHEMLAB in short, is a member of KAM Holdings Group of Companies-a group specializing in many aspects of scientific and technological services in this part of the world. Established in Thailand : 2002
We provide testing service of microbiological, metal, mineral, organic and inorganic.
We urgently require the proactive and creative professionals to join our company in the following positions.
สวัสดิการ
 • - Over Time Allowance (ค่าทำงานล่วงเวลา)
 • - Mileage Claim (ค่าน้ำมัน)
 • - Mobile Phone Claim (ค่าโทรศัพท์)
 • - Outstation Allowance (ค่าเบื้ยเลี้ยงทำงานนอก สถานที่)
 • - Medical Insurance (ประกันสุขภาพ)
 • - Social Security (ประกันสังคม)
 • - Annual Salary Increment (ปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี)
 • - Group Insurance (ประกันชีวิตกลุ่ม)
 • - Service Year Award (เงินรางวัลการทำงาน)
 • - Annual Physical Check up (ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • - New Year Party (งานเลี้ยงและกิจกรรมปีใหม่)
 • - Training in Domestic and Abroad (ฝึกอบรม/ดูงานทั้งในและต่างประเทศ)
ติดต่อ
บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
282 อาคารบี 3 ชั้น 2-4 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.chemlabgroup.com
ใช้งานแผนที่