บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตเกี่ยวกับเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ในกลุ่มบริษัทจงสถิตย์ จำกัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมสิ่งทอ
สวัสดิการ
1. รายได้ที่เหมาะสมกับงานที่ท้าทาย 2. เบี้ยกันดาร 3. โบนัสพิเศษ 4. หอพักฟรี 5. ข้าวเปล่าฟรี 6. ชุดฟอร์มการทำงาน 7. ประกันสังคม กองทุนทดแทน 8. ห้อง VCD 9. ห้องความรู้ 10. ห้องคาราโอเกะ 11. ห้องอินเตอร์เน็ต 12. ห้องออกกำลังกาย 13. สนามกีฬา 14. บริการตรวจสุขภาพประจำปี 15. ส่งเสริมให้พนักงานเรียนปริญญาตรี (มสธ.)ฟรี
ติดต่อ
บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด
888 หมู่ 1 20200
เว็บไซต์: www.Thaipolyester.com
ใช้งานแผนที่