บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตเกี่ยวกับเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ในกลุ่มบริษัทจงสถิตย์ จำกัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
สวัสดิการ
 • 1. รายได้ที่เหมาะสมกับงานที่ท้าทาย
 • 2. เบี้ยกันดาร
 • 3. โบนัสพิเศษ
 • 4. หอพักฟรี
 • 5. ข้าวเปล่าฟรี
 • 6. ชุดฟอร์มการทำงาน
 • 7. ประกันสังคม กองทุนทดแทน
 • 8. ห้อง VCD
 • 9. ห้องความรู้
 • 10. ห้องคาราโอเกะ
 • 11. ห้องอินเตอร์เน็ต
 • 12. ห้องออกกำลังกาย
 • 13. สนามกีฬา
 • 14. บริการตรวจสุขภาพประจำปี
 • 15. ส่งเสริมให้พนักงานเรียนปริญญาตรี (มสธ.)ฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด
888 หมู่ 1 20200
เว็บไซต์: www.Thaipolyester.com
ใช้งานแผนที่