บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ กำลังขยายงานต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตั้งใจทำงาน เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • โบนัส
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต
  • เงินพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ช.ไชยภัทร์ก่อสร้าง จำกัด
อาคารทรัพย์บุญมา 519/3 ถนนอโศก-ดินแดง
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.baanpatra.com
ใช้งานแผนที่