บริษัท เรย์แด้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา ผู้จำหน่ายอุปกรณ์เตือนภัย ตัวแทนผู้ผลิตเครื่องยนต์อากาศยาน, อุปกรณ์ และอะไหล่อากาศยาน ผู้ผลิตขายอุปกรณ์เตือนภัย ขายเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ
สวัสดิการ
1.ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพกลุ่ม 3.โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 4.ทำงานวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น. 5.มีวันหยุดตามประเพณี 6.มีวันหยุดลาป่วย 30 วัน ลากิจ 5 วัน ลาพักร้อน 6 วัน (ทำงานครบ 1 ปี)
ติดต่อ
บริษัท เรย์แด้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
99/178-182 ถ.เทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.raydant.com
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ สาย 510 134 29 99 67
ใช้งานแผนที่