บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทเวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ประกอบกิจการประเภทประกอบผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์สำเร็จรูปเช่น LCD TV, DVD และรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - มีค่าเดินทาง
  • - ค่าครองชีพ
  • - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด
109 ชั้น 2 อาคารซีซีที ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใช้งานแผนที่